Georgia: Tusheti

Kalnu pārgājiens Gruzijā, Kaukāza kalnos, Tusheti aizsargājamajās dabas teritorijās