Starp savvaļas ziediem

Aizstāvējis maģistra darbu, devos meklēt mieru uz laukiem, atradu pat Latvijas savvaļas orhideju – plankumainā dzegužkurpīte (5. attēls).