Pētot lielo susuri


Lielo susuru pētniecības process Valda Pilāta un Dignas Pilātes vadībā.