Par mani

 
Izglītība:

 
Darba pieredze:

2007. – DU SBI laborants projektā „Klimata izmaiņu ietekme uz bezmugurkaulnieku daudzveidību pārmitros platlapju un melnalkšņu mežos”.
2008. – DU SBI laborants apakšprojektā „Klimata izmaiņu ietekme uz bezmugurkaulnieku un sīko zīdītājdzīvnieku daudzveidību pārmitros platlapju un melnalkšņu mežos”
No 2012.  – Fotogrāfs un video operators, FreshStep Productions

- līdzdalība zinātniskos projektos:

 
Cita nozīmīga pieredze: